Dla Wspólnot


  • Utrzymanie czystości we wspólnotach mieszkaniowych

- Sprzątanie klatek schodowych, wejść do posesji,
- mycie okien i powierzchni szklanych,
- utrzymanie czystości i porządku wokół posesji,
- utrzymanie terenów zielonych.